به وب سایت مجتمع چاپ افلاک خوش آمدید.
موضوعتاریخ اطلاعیهتوضیحات
Bullet  نحوه پرداخت سفارشات عمومی19/09/1393 16:00

از این تاریخ به بعد فقط سفارشات عمومی که مبلغ آنها کامل پرداخت شده باشند برای چاپ ارسال خواهند شد.

Bullet  تغییر گرماژ26/11/1393 16:56

به دلیل کمبود گلاسه 135 گرم در بازار فعلا بجای آن از گلاسه 120 گرم استفاده خواهد شد.

-تامین بهترین مرکب های چاپ افست و انطباق آنها با داروهای آب
-دستگاه افست هایدلبرگ دو ورقی چهار رنگ و دو رنگ
Printing
 -تاکن اشتال 3 ورقی
 -چسب گرم پنج خانه
 -مفتول دو دماغه اتومات ریلی مولر مارتینی
 -
و ...
Binding
-کاهش خطای انسانی
- افزایش ضریب دقت روی هم خوردگی
- دقیق ترین ترام ها
- جلوگیری از افت کیفیت
Litography